Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 30.VI.2023 r.) 101 082
z tego: mężczyźni 47 423

kobiety 53 659
urodzenia żywe
270
zgony
837
przyrost naturalny
-567
liczba zawartych małżeństw
151
Studenci ogółem 2021 r.
3 095
Absolwenci ogółem 2021 r.
615
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu II 2024 r.) 5,2
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu II 2024 r.) 2,0
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie II 2024 r.
2
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007)(stan w końcu II 2024 r.) 14 264
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu II 2024 r.) 8 295

Jednocześnie informujemy, że:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.

Miasto w statystyce