Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 31.XII.2021 r.) 108 222
z tego: mężczyźni 51 005

kobiety 57 217
urodzenia żywe
625
zgony
2025
przyrost naturalny
-1400
liczba zawartych małżeństw
391
Liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) stan w dniu 31.XII.2018 2 159
Liczba absolwentów (łącznie z cudzoziemcami), którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie 1 XII 2017 do 31 XII 2018r. 609
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu III 2022 r.) 4,9
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu III 2022 r.) 2,0
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie I-III 2022 r.
8
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007) (stan w końcu III 2022 r.) 14 122
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu III 2022 r.) 8 197

Jednocześnie informujemy, że:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.

Miasto w statystyce