Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nabór wniosków na mieszkania komunalne

Nabór wniosków na mieszkania komunalne
Nabór wniosków na mieszkania komunalne

Zgosnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 569/2020 z dnia 21 października rozpoczęto nabór wniosków na lokale mieszkalne położone przy ul. Staszica w Wałbrzychu. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w terminie do 30 listopada 2020r.

Pierwszeństwo przy wyborze wnioskodawców ubiegających się o przydział nowego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Staszica w Wałbrzychu, będących własnością Gminy Wałbrzych przysłujuje:

1) Małżeństwom lub osobom pozostającym w faktycznym pożyciu, z których co najmniej jedna do dnia 30 listopada 2020 r. nie przekroczyła 35 roku życia, wychowującym jedno lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat oraz osobom, które do dnia 30 listopada 2020 r. nie przekroczyły 35 roku życia i samotnie wychowują jedno lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat,

2) Małżeństwom lub osobom pozostającym w faktycznym pożyciu, z których co najmniej jedna nie przekroczyła do dnia 30 listopada 2020 r. 35 roku życia, nie posiadającym dzieci, zamieszkującym w lokalu niedostosowanym do potrzeb osób zamieszkujących w tym lokalu wynikających z warunków zdrowotnych, rodzinnych, społecznych i przynajmniej jedna z w/w osób jest zatrudniona na umowę o pracę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych,

3) Wnioskodawcom lub członkom gospodarstwa domowego wspólnie ubiegającym się o lokal, którzy są osobami legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym  określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz 426),

4) Najemcom lokali będących własnością Gminy Wałbrzych w wieku senioralnym,  zamieszkującym w lokalu niedostosowanym do ich potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych, rodzinnych i społecznych,

5) Najemcom zamieszkującym w budynkach, których właścicielem jest Gmina Wałbrzych przeznaczonych do rozbiórki i umieszczonych w planach rozbiórek budynków na lata 2019-2023, którzy do dnia zakończenia naboru wniosków o najem nowych lokali nie otrzymali lokalu zamiennego,

6) Najemcom zamieszkującym w budynku, którego właścicielem jest Gmina Wałbrzych, który wymaga opróżnienia w związku z przebudową, modernizacją, remontem kapitalnym lub remontem wynikającym z decyzji Powiatowego Inspektora Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha,  którzy do dnia zakończenia naboru wniosków o najem nowych lokali nie otrzymali lokalu zamiennego. 

Szczegółowe informacje o naborze oraz wzrór wniosku w Zarządzeniu Prezydenta nr 569/2020