Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Aktualności

 • 27-07-2022

  Trening systemu wczesnego ostrzegania

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 196 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia...
 • 26-07-2022

  Ankieta Plan Działania Zielonego Miasta

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety poświęconej wspólnemu uzgodnieniu wizji, celów strategicznych i kierunków rozwoju Planu Działania Zielonego Miasta Wałbrzycha. Celem...
 • 25-07-2022

  Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 • 20-07-2022

  Zaplanujmy razem

  INformujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,...

Strony