Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Przydatne strony internetowe

Portal Unii Europejskiej
http://www.europa.eu/

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/ 

Parlament Europejski
http://www.europarl.europa.eu/ 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
http://www.mir.gov.pl

Portal Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
http://www.fundusze.dolnyslask.pl/ 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
http://www.umwd.pl 

Euroregion Glacensis
http://www.euroregion-glacensis.ng.pl 

Fundusze Norweskie i EOG na lata 2009 - 2014
http://www.eog.gov.pl 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu
http://www.darr.pl

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
http://wupdolnoslaski.praca.gov.pl/web/power-dwup 
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/

Europejska Współpraca Terytorialna na Dolnym Śląsku
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
http://www.umwd.dolnyslask.pl/index.php?id=645

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
http://www.dip.dolnyslask.pl

Program „Erasmus + na lata 2014 - 2020”
http://www.comenius.org.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
http://www.frw.pl

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej
http://www.ipaw.walbrzych.eu/