Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Nielegalne odpady

Nielegalne odpady
Nielegalne odpady

Strażnicy Miejscy z Eko -patrolu otrzymali informację, że przy jednej z posesji w dzielnicy Poniatów z pobliskiego rowu wyczuwalna jest nie przyjemna woń. Funkcjonariusze udali się na miejsce i ujawnili, że właściciele posesji nielegalnie pozbywają się ścieków odprowadzając je z szamba przelewowego do przydrożnego rowu. Taki sposób pozbycia się odpadów, może powodować swobodne wnikanie ich w ziemię tym samy przyczyniając się do zanieczyszczania środowiska i wód gruntowych.

Straż Miejska przypomina, że takie kontrole na terenie gminy odbywają się coraz częściej, a zgodnie z przepisami posesja powinna być przyłączona do kanalizacji jeżeli taka istnieje, lub posiadać przydomową oczyszczalnię ścieków, albo szczelnie zamknięty zbiornik na odpady ciekłe.

Właścicielka nieruchomości została ukarana mandatem karnym. Funkcjonariusze zobowiązali ją do zaprzestania zrzucania odpadów ciekłych , oraz usunięcia zalegających w rowie odpadów.