Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

DOBRĄ WIEDZĘ MAMY I WSPÓLNIE POMAGAMY

DOBRĄ WIEDZĘ MAMY I WSPÓLNIE POMAGAMY

Wałbrzyska Straż Miejska od lat prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Program i tematyka zajęć stale dostosowywane są do aktualnych potrzeb edukacyjnych uczestników. Również wiedza i kwalifikacje strażników są systematycznie dostosowywane do aktualnego trendu działu profilaktyki. W ostatnim czasie jako nową wybrano tematykę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej i umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Straż Miejska we współpracy ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej przystąpiła do programu Mikrograntów. „Dobrą wiedzę mamy i wspólnie pomagamy” to tytuł projektu, z którego udało się pozyskać środki na zakup rodziny fantomów, ćwiczebnego sprzętu AEG oraz zakładek informacyjnych.
Z takim pakietem rozpoczęto cykl spotkań z mieszkańcami naszego miasta. Celem zajęć jest przedstawienie algorytmu działania w czasie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Przedstawiane są techniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasady komunikowania się z numerem alarmowym 112. Strażnicy zwracają również uwagę na zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy.
Podczas zajęć każdy uczestnik ma możliwość przećwiczenia pozyskanej wiedzy na profesjonalnych fantomach pod czujnym okiem ratownika.
Cała akcja cieszy się ogromną popularnością i powodzeniem.