Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

INFORMACJA STRAŻ MIEJSKA

INFORMACJA STRAŻ MIEJSKA

W związku z epidemią koronawirusa zachęcamy do ograniczenia wizyt osobistych w Komendzie Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Informujemy, ze interwencje straży miejskiej ograniczone zostaną do przypadków zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców. Jeśli zajdzie konieczność takiej interwencji prosimy zgłaszać ją dyżurnemu Straży Miejskiej pod nr tel: „986” tel alarmowy, lub 74 64 44 840

Sprawy i interwencje nie wymagające podejmowania natychmiastowych działań prosimy zgłaszać pod poniżej wymienione numery telefonów:

Dyżurny Straży Miejskiej – tel. alarmowy – 986 lub 74 64 44 840
Samodzielne Stanowisko ds Wykroczeń – 74 64 44 845
skrzynka elektroniczna: a.barlog@um.walbrzych.pl

- Referat Prewencji – 74 64 44 846
skrzynka elektroniczna: k.paszkiewicz@um.walbrzych.pl

Adres ogólnej skrzynki elektronicznej Straży Miejskiej - strazmiejska@um.walbrzych.pl

Będą one załatwiane niezwłoczne w momencie zaistnienia okoliczności pozwalających na ich bezpieczną realizację.

Strażnicy miejscy będą realizowali także zgłoszenia interwencyjne dotyczące:

- zagrożenia zdrowia i życia

- naruszenia zdrowia i porządku publicznego

- wybryków huligańskich

- niszczenia mienia

- przestępstw