Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

HRADEC KRALOVE - Czechy

Miasto w północno - wschodnich Czechach, u zbiegu rzek Orlicy i Łaby, liczy 105 tys. mieszkańców, jest szóstym co do wielkości miastem Republiki Czeskiej i metropolią Wschodnich Czech. Miasto szczyci się długą i bogatą historią. Ufortyfikowany gród znajdował się w tym miejscu jeszcze przed powstaniem państwa czeskiego w X wieku. Dzięki rozwojowi ekonomicznemu i architektonicznemu na pocz. XX w. miasto zyskało miano "Salonu Republiki''.

    

Hradec Kralove jest centrum kulturalnym regionu. Odbywają się tu regularnie liczne imprezy również o zasięgu międzynarodowym, m.in.: Festiwal Teatralny Europejskich Regionów, imprezy muzyczne: Jazz Goes to Town, Dni Muzyki (kameralnej i symfonicznej) odbywające się w miejskiej Filharmonii oraz we wnętrzach kościołów.
Hradec Kralove jest również ważnym ośrodkiem szkolnictwa wyższego w regionie. W mieście działa między innymi Uniwersytet, dwa wydziały praskiego Uniwersytetu Karola oraz Wojskowa Akademia Medyczna.

Region, którego stolicę stanowi Hradec Kralove leży w strategicznym miejscu transeuropejskiej trasy Paryż - Norymberga - Praga – Hradec Kralove - Warszawa - Moskwa. Miasto stanowi ważny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej Czech. Jest również dużym ośrodkiem przemysłowym - posiada dobrze rozwinięty przemysł chemiczny, włókienniczy, drzewno - papierniczy, maszynowy. W mieście funkcjonuje znana wytwórnia fortepianów.

"Umowę o partnerstwie i wzajemnej współpracy" podpisano 6 listopada 1991 r. w Wałbrzychu, 26 października 2003 r. podpisano Porozumienie o kontynuowaniu współpracy pomiędzy miastami Wałbrzych i Hradec Kralove.

  

WSPÓŁPRACA Z HRADCEM KRALOVE

2003 rok

 • Zapewnienie przez Hradec Kralove noclegów dla Henryka Fortońskiego w trakcie objazdu po Europie - EURO-FORT-TOUR 2003.
 • Udział przedstawicieli Hradca Králové w obchodach Dni Czeskich i Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałbrzychu, październik 2003 r.

2004 rok

 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w V Balu Magistrackim w Hradcu Králové, styczeń 2004 r.
 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w konferencji ISSS/LORIS 2004- Internet w Administracji Publicznej, podpisanie deklaracji przystąpienia do Globalnej Sieci Miast (Global Cities Dialogue), marzec 2004 r.
 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w dorocznej ceremonii wręczenia Nagrody Primus Inter Pares, kwiecień 2004 r.
 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w Festiwalu Chórów w Hradcu Králové, maj 2004 r.
 • Udział zespołu country DOKLOBUKU z Hradca Králové w Biesiadzie Europejskiej w Wałbrzychu, maj 2004 r.
 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w spotkaniu dot. współpracy gospodarczej między Wałbrzychem a Hradcem Králové, czerwiec 2004 r.
 • Udział przedstawicieli Hradca Králové w koncercie inaugurującym Międzynarodowy Festiwal im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju, czerwiec 2004 r.
 • Udział uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu w przedsięwzięciu "New Friends: New Perspective for Europe" w Hradcu Králové, październik 2004 r.

2005 rok

 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w spotkaniu dot. współpracy obu miast przy realizacji wspólnych projektów w ramach programów Phare CBC oraz Interreg Czechy - Polska, marzec 2005 r.
 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w konferencji ISSS/LORIS 2004 - Internet w Administracji Publicznej, kwiecień 2005 r.
 • Udział przedstawicieli i firm z Hradca Králové w „Polsko- Czeskich Targach Miast Partnerskich” w Zamku Książ, kwiecień 2005 r.
 • Udział delegacji oficjalnej i przedstawicieli Szkoły Florystycznej z Hradca Králové w Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ, maj 2005 r.
 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w uroczystościach upamiętnienia 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Hradcu Králové, maj 2005 r.
 • Udział młodzieży z Hradca Králové w projekcie pn. „Polsko- Czeskie Młodzieżowe Rozgrywki Sportowe” - 17-19 maj 2005 r.
 • Wspólna realizacja projektu pn. „Wydanie przewodnika turystycznego „Wałbrzych - Hradec Králové” połączone z obchodami Światowego Dnia Turystyki w Wałbrzychu" - luty - wrzesień 2005 r.
 • Udział przedstawicieli Hradca Králové w "Biesiadzie turystycznej" -
  18 wrzesień 2005 r.

ROK 2006

 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w targach turystycznych INFOTOUR CYKLOTURISTIKA - 10-11 marzec 2006 r.
 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w spotkaniu dotyczącym realizacji wspólnych projektów z Programu INTERREG IIIA Czechy - Polska - marzec 2006 r.
 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w konferencji ISSS/LORIS 2004 - Internet w Administracji Publicznej, kwiecień 2006 r.
 • Udział przedstawicieli i firm z Hradca Králové w „II Polsko- Czeskich Targach Miast Partnerskich” w Hali OSiR w Wałbrzychu, maj 2006 r.
 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w konferencji pn. „Miasta częścią środowiska gospodarczego”, czerwiec 2006 r.
 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w spotkaniu dotyczącym realizacji wspólnych projektów z Programu INTERREG IIIA Czechy - Polska - wrzesień 2006 r.
 • Udział delegacji oficjalnej i przedstawicieli firm z Hradca Králové w konferencji Miast Partnerskich pn. „Wspólna Europa - przyszłość i perspektywy dla rozwoju przedsiębiorczości” - październik 2006 r.
 • Wspólna realizacja projektu pn. „Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych" - 2006-2007.
 • Wspólna realizacja projektu pn. „Wykorzystanie dziedzictwa regionu pogranicza dla realizacji celów edukacyjnych i integracyjnych w środowiskach dzieci zagrożonych marginalizacją" - 2005-2007.

ROK 2007

 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w targach turystycznych INFOTOUR - CYKLOTURYSTYKA w dniach 23-24 marca 2007 r.
 • Udział przedstawicieli Miasta Hradec Králové w Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Filharmonii Sudeckiej.
 • Występ wałbrzyskiego Chóru MILLENIUM podczas Festiwalu Śpiewu Chóralnego w Hradec Králové w dniach 18-20 maja 2007 r.
 • Spotkanie przedstawicieli Wałbrzycha i Hradec Králové w trakcie którego obie strony wyraziły wolę realizacji projektu pn. „Wałbrzych, Hradec Králové - Miasta Kultury”, (Wałbrzych, październik 2007 r.).

 

ROK 2008

 • Spotkanie w Hradec Králové na którym omówiono zakres projektu „Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury”, maj 2008 r.
 • Współpraca z przedstawicielami Hradec Králové i złożenie wniosku dot. projektu „Poznaj swojego sąsiada”, październik 2008 r.

 

ROK 2009

 • Udział przedstawicieli Wałbrzycha w regionalnych targach INFOTOUR - CYKLOTURYSTYKA Hradec Králové marzec 2009 r.
 • do czerwca 2009 przeprowadzonych zostało 6 wymian młodzieży w ramach projektu
  „ Poznaj swojego sąsiada”. Szkoły, które gościły kolegów z Hradec Králové to:
  PSP 28, PG 3 oraz GZS 2. Pozostałe szkoły czyli, PSP 21, PG 6 oraz ZSI wyjechały do Czech.
 • Spotkania dotyczące realizacji projektu „Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury”, lipiec - sierpień 2009 r.
 • Wrzesień - w ramach projektu „Poznaj swojego sąsiada” wałbrzyskie dzieci odwiedziły szkoły z Hradec Králové.
 • październik - warsztaty „Polska i Czechy widziane przez obiektyw” zgodnie z projektem „Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury”. Warsztaty odbyły się w Hradec Králové (2 - 4 października 2009 r.) oraz w Wałbrzychu (23-25 października 2009 r.).

ROK 2010

 • Konferencja wyszehradzka V4DIS 2010 - w dniach 12-13 kwietnia w Hradcu Králové, równocześnie z bogatym programem międzynarodowej konferencji ISSS 2010, odbył się już siódmy rocznik konferencji wyszehradziej V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). W poniedziałek 12.04. przed południem w Saloniku Wyszehradzkim Centrum Kongresowego Aldis miało miejsce uroczyste otwarcie imprezy. Wzięli w nim udział: Marszałek Senatu Republiki Czeskiej Přemysl Sobotka, Dyrektor Generalny Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Petr Vágner, wojewoda województwa Vysočina Jiří Běhounek, pełnomocnik Urzędu Rady Ministrów Republiki Słowackiej Pavol Tarina, dyrektor konferencji ISSS/LORIS/V4DIS Tomáš Renčín oraz wielu innych przedstawicieli administracji krajów Grupy Wyszehradzkiej.
 • Targi „Infotour i Cykloturystyka” - 19 i 20 marca 2010 r. w Hradcu Králové odbyły się Targi „Infotour i Cykloturystyka”. W imprezie uczestniczył również Wałbrzych, dzięki zaproszeniu ze strony miasta partnerskiego Hradec Králové. Na wspólnym stoisku miast partnerskich prezentowaliśmy współfinansowane ze środków unijnych polsko - czeskie materiały promocyjne „Wałbrzych - Hradec Králové - Miasta Kultury”. Wielkim powodzeniem cieszyła się nasza oferta turystyczna - trasy rowerowe, przewodniki, mapy, foldery, ulotki promujące zabytki oraz imprezy odbywające się w Wałbrzychu. Te jedne z największych regionalnych targów turystycznych w Republice Czeskiej odbyły się już po raz jedenasty. Skierowane były przede wszystkim do mieszkańców regionu, ale nie zabrakło przedstawicieli branży turystycznej z Czech oraz gości z Polski i Słowacji. W targach wzięły udział także biura podróży, hotele i firmy związane z turystyką, szczególnie rowerową.
 • Rozpoczęcie realizacji projektu, pn. „Poznawanie nie zna granic”. Do końca roku zorganizowano spotkania, warsztaty dla nauczycieli, konferencję inaugurującą projekt oraz 3 wymiany młodzieży (01-03.10.2010 r. oraz 22-24.10.2010 r. - wyjazd młodzieży z Wałbrzycha do Hradec Králové, 08-10.10.2010 r. przyjazd młodzieży
  z Hradca Králové do Wałbrzycha).

ROK 2011

 • Realizacja projektu „Poznawanie nie zna granic”. W ramach projektu zrealizowano 8 kolejnych wymian szkolnych: 15-17.04.2011 r. (Wałbrzych), 13-15.05.2011 r. (Hradec Králové), 20-22.05.2011 r. (Wałbrzych), 03-05.06.2011 r. (Hradec Králové), 10-12.06.2011 r. (Wałbrzych), 23-25.09.2011 r. (Wałbrzych), 07-09.10.2011 r. (Hradec Králové), 21-23.10.2011 r. (Wałbrzych).

ROK 2012

 • Kontynuacja realizacji projektu „Poznawanie nie zna granic”. W ramach projektu zrealizowano 5 kolejnych wymian szkolnych: 13-15.04.2012 r. (Hradec Králové), 20-22.04.2012 r. (Wałbrzych), 11-13.05.2012 r. (Hradec Králové), 25-27.05.2012 r. (Wałbrzych), 08-10.06.2012 r. (Hradec Králové) oraz konferencję podsumowującą realizację projektu, która odbyła się w 11.10.2012 r. w Hradec Králové.
 • Spotkania z przedstawicielami urzędu miasta w Hradec Králové dotyczące realizacji kolejnych projektów partnerskich w ramach Funduszu Mikroprojektu Euroregionu Glacensis. Spotkania odbyły się  w dniach: 13.04., 11.05., 08.06. i 11.10.2012 r. w Hradec Králové oraz w Wałbrzychu w dniu 21.08.2012 r.

ROK 2013

 • Przygotowanie i realizacja partnerskich projektów: „Kultura łączy narody – polsko – czeska wymiana szkół” oraz „Kultura spojuje národy” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. W ramach obu projektów zrealizowano łącznie 6 wymian kulturalnych młodzieży z wałbrzyskich i kralovohradeckich szkół. Wymiany w Wałbrzychu: 10-12.05.2013, 24-26.05.2013, 20-22.09.2013. Wymiany w Hradec Králové: 19-21.04.2013, 07-09.06.2013, 04-06.10.2013. Szkoły biorące udział w projekcie: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczne Gimnazjum nr 4, Publiczne Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu oraz ZŠ Plotiště, ZŠ Svobodné Dvory i ZŠ Habrmanova w Hradec Králové .
 • Przygotowanie i realizacja partnerskich projektów: „Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki - obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów i współpracy” oraz
  „10 let česko-polské spolupráce” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Kluczowym wydarzeniem projektu była konferencja i uroczystości podsumowujące 10 lat współpracy Dolnego Śląska i Kraju Kralovohradeckiego, która odbyła się 16.10.2013 r. w Zamku Książ oraz w Nachodzie. W ramach projektu zorganizowana została również przed wałbrzyskim Ratuszem wystawa fotografii prezentujących wspólne polsko – czeskie osiągnięcia.

ROK 2014

 • Przygotowanie i realizacja partnerskich projektów: „Sport bez granic” oraz „Sportování bez hranic” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. W ramach obu projektów zrealizowano łącznie 6 szkolnych wymian sportowych młodzieży z wałbrzyskich i kralovohradeckich szkół. Wymiany w Wałbrzychu:
  03-05.10.2014, 07-09.11.2014, 21-23.11.2014. Wymiany w Hradec Králové:
  19-21.09.2014, 17-19.10.2014, 28-30.11.2014 r. Szkoły biorące udział w projekcie: Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych, Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 11 w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu oraz ZŠ Josefa Gočára, ZŠ Nový Hradec Králové i ZŠ Štefcova w Hradec Králové .

 

Wspólne projekty Wałbrzycha i Hradca Králové – perspektywa Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013:

 •  Projekt „Wałbrzych, Hradec Králové – Miasta Kultury”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Celem głównym projektu było zintensyfikowanie bezpośrednich kontaktów mieszkańców Wałbrzycha i Hradec Králové oraz działań promujących dorobek kulturalny obu miast. Projekt zakładał realizację wspólnych imprez oraz promocję dziedzictwa kulturowego.

Cele szczegółowe projektu to m.in.: zintensyfikowanie turystyki kulturalnej na pograniczu polsko-czeskim, poprawa znajomości dorobku kulturalnego Wałbrzycha i Hradec Králové, stworzenie podstaw do nawiązania bezpośrednich kontaktów mieszkańców obu miast.

Projekt był realizowany w okresie od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. i składał się z 5 zadań:

Zadanie 1: Wydanie przewodnika kulturalnego „Wałbrzych, Hradec Králové – kulturalne fascynacje”

W przewodniku przedstawione zostały instytucje kultury Wałbrzycha i Hradec Králové, obejmujące zarówno historię, dorobek kulturalny jak i opis prestiżowych imprez.

Zadanie 2: Zorganizowanie „Weekendu miast partnerskich”

„Weekend miast partnerskich” odbył się w Hradec Králové w maju 2010 r. i w Wałbrzychu we wrześniu 2010 r. i obejmował następujące imprezy: koncert, polsko – czeskie kino plenerowe, piknik, wystawy sztuki.

Zadanie 3: Zorganizowanie warsztatów „Polska i Czechy widziane przez obiektyw”

W ramach zadania zorganizowane zostały 4 plenery fotograficzne (2 w Hradec Králové i 2 w Wałbrzychu). W każdym plenerze wzięło udział 30 uczestników (z Wałbrzycha i Hradec Králové). W trakcie warsztatów wykonano zdjęcia z najciekawszych miejsc obu miast partnerskich, ukazujące tradycję, historię, przyrodę, architekturę. W Wałbrzychu dodatkowo odbyło się spotkanie w trakcie którego wybrano zdjęcia do dalszej obróbki, które następnie zostały wykorzystane do zorganizowania wystawy, druku katalogu, oraz druku widokówek.
Z wykonanych w trakcie warsztatów zdjęć zorganizowano miesięczne wystawy w Wałbrzychu i w Hradec Králové.

Pierwsze warsztaty odbyły się w Hradec Králové w dniach 2-4 października 2009 r., drugie w Wałbrzychu w dniach 23-25 października 2009 r.

Zadanie 4: Opracowanie szlaku turystyczno – kulturalnego w Wałbrzychu i Hradec Králové

W ramach zadania opracowano szlak turystyczno – kulturalny w Wałbrzychu. Wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe w miejscach znanych z pobytu znaczących osób lub związanych z działalnością sławnych Wałbrzyszan. Zakupiono i zamontowano również tablice informacyjne na budynkach instytucji kultury w Wałbrzychu. Wszystkie miejsca (wraz ze szlakiem starego grodu) połączono w jeden szlak.

Dla szlaków w Wałbrzychu i Hradec Králové wydano mapy z opisem w języku polskim, czeskim, angielskim, niemieckim.

Zadanie 5: Zorganizowanie konferencji „Kultura Wałbrzycha i Hradec Králove – wczoraj, dzisiaj, jutro”

Zorganizowano konferencję, na której zaprezentowano działania kulturalne prowadzone w Wałbrzychu i Hradec Králové, a także omówiono możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na wspólne inicjatywy kulturalne miast partnerskich. Konferencja była wzbogacona występami artystycznymi.

 • Projekt „Poznaj swojego sąsiada”

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, obszar wsparcia 3.1. „Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne – transgraniczna współpraca szkół, wymiana studentów, uczniów oraz pracowników naukowych i pedagogicznych”

Głównym założeniem programu było wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.

Celem projektu było pogłębienie współpracy instytucjonalnej czeskich i polskich szkół podstawowych oraz polskich gimnazjów z udziałem uczniów w wieku 11-15 lat. Projekt umożliwił poznanie systemu szkolnictwa obu narodów.

Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęto w maju i zakończono w październiku 2008 r. 23 marca 2009 r. został zatwierdzony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja projektu trwała od kwietnia 2009 r. do lutego 2010 r. i składała się z trzech etapów. Pierwszy i trzeci etap to zorganizowanie dwóch konferencji prasowych, na rozpoczęcie i zakończenie projektu, które odbyły się w Wałbrzychu i Hradec Králové. Drugi etap to wymiany młodzieży. Projekt skierowany był do uczniów w wieku 11-15 lat i polegał na trzydniowych wizytach dzieci ze szkół wałbrzyskich w Hradec Králové oraz dzieci ze szkół kralovohradeckich w Wałbrzychu.  Łącznie przeprowadzonych zostało 12 wymian szkolnych, w miesiącach od kwietnia do października 2009 r. W ramach każdej uczestniczyło 35 uczniów z Wałbrzycha i 35 uczniów z Hradec Králové - łącznie 420 uczniów. W projekcie wzięły udział 3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja - z Wałbrzycha i odpowiedniki tych szkół z Hradec Králové.

Szkoły z Wałbrzycha, które wzięły udział w projekcie to: PSP 21, GZS 2, PSP 28, ZSI, PG 3 oraz PG 6.

W ramach projektu dzieci z polskich i czeskich szkół przebywały w Wałbrzychu uczestnicząc wspólnie w zajęciach lekcyjnych z języka angielskiego, muzyki, matematyki, informatyki, konkursach i zawodach sportowych. Podczas pobytu w Wałbrzychu młodzież zwiedzała Zamek Książ, Palmiarnię, wałbrzyski Rynek, Muzeum, Muzeum Przemysłu i Techniki. W drugi dzień wymiany wszystkie dzieci czeskie i polskie wyjechały na wycieczkę do Kudowy Zdroju lub Karpacza, gdzie zwiedziły wcześniej wspólnie wybrane miejsca i muzea, m.in. Kompleks Osówkę, Kopalnię w Nowej Rudzie, Twierdzę w Kłodzku, Szlak ginących zawodów, Kaplicę Czaszek w Czermnej, Park Zdrojowy w Kudowie Zdroju, Park Miniatur Dolnego Śląska w Kowarach oraz Schronisko Samotnia w Karpaczu.

Program wyjazdów dzieci polskich do Czech był podobny. Dzieci z polskich szkół zwiedziły starówkę Hradca Králové - Białą Wieżę, Katedrę św. Ducha i Akwarium. Drugi dzień wymiany w Czechach obejmował wycieczkę do Adršpachu i Skalnego Miasta oraz zoo w Dvůr Králové.

 

 • Projekt „Poznawanie nie zna granic”

Projekt był realizowany w latach 2010 - 2012 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, obszar wsparcia 3.1. Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne - transgraniczna współpraca szkół, wymiana studentów, uczniów oraz pracowników naukowych i pedagogicznych.

Głównym założeniem projektu było wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.

Celem projektu było pogłębienie współpracy instytucjonalnej czeskich i polskich szkół gimnazjalnych z udziałem uczniów w wieku 13-14 lat. Projekt był realizowany wspólnie z partnerem czeskim, którym jest miasto Hradec Králové.

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2010 r. i zakończyła we wrześniu 2012 r. i obejmowała trzy etapy. Pierwszy i trzeci etap to zorganizowanie dwóch konferencji prasowych, na rozpoczęcie i zakończenie projektu, które odbyły się w Wałbrzychu i Hradec Králové. Drugi etap to wymiana młodzieży. Projekt był skierowany do uczniów w wieku
13-14 lat i polegał na trzydniowych wizytach dzieci ze szkół wałbrzyskich w Hradcu Králové oraz dzieci ze szkół kralovohradeckich w Wałbrzychu. W projekcie brało udział 8 szkół gimnazjalnych z Wałbrzycha i odpowiedniki tych szkół z Hradec Králové). Szkoły zostały dobrane ze sobą pod względem zainteresowań.

W miesiącach od października 2010 r. do czerwca 2012 r. przeprowadzono 16 wyjazdów szkolnych. W każdej uczestniczyło 20 uczniów z Wałbrzycha i 20 uczniów z Hradec Králové, tj. łącznie 640 osób. Szkoły, które uczestniczyły w projekcie po stronie polskiej to: Publiczne Gimnazjum Nr 1, Gminny Zespół Szkół Nr 2 (PG 2), Publiczne Gimnazjum Nr 3, Publiczne Gimnazjum Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 5, Publiczne Gimnazjum Nr 6, Publiczne Gimnazjum Nr 7 oraz Zespół Szkół Integracyjnych (PG 9). Szkoły czeskie: ZŠ Mandysova, ZŠ Sever, ZŠ Kukleny, ZŠ M. Horákové, ZŠ Jiráskovo Námĕstí, ZŠ Štefánikova, ZŠ Úprkova, ZŠ Bezručova.

 

Program wizyt w Polsce

Uczniowie z czeskich szkół pierwszego dnia pobytu w Wałbrzychu uczestniczyli wspólnie z uczniami szkół polskich w wybranych zajęciach lekcyjnych, tj. język angielski, muzyka i sztuka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne. Podczas pobytu w szkole uczniowie obu szkół brali udział również w teście wiedzy o Wałbrzychu, a wieczorem w zajęciach integracyjnych na basenie. Drugi dzień pobytu obejmował zwiedzanie Wałbrzycha (Zamek Książ, Palmiarnia, wałbrzyski Rynek, Muzeum, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia). Wieczorem drugiego dnia wszyscy wspólnie wyjechali na wycieczkę z noclegiem do Karpacza, gdzie w trzecim dniu pobytu w Polsce zwiedzali wcześniej wspólnie wybrane miejsca, m.in. Muzeum Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, Kościół Wang w Karpaczu, czy wyjście w góry.

 

Program wizyt w Republice Czeskiej

Uczniowie z polskich szkół pierwszego dnia pobytu w Hradec Králové uczestniczyli wspólnie z uczniami szkół czeskich w analogicznych zajęciach szkolnych, jak dzieci czeskie podczas pobytu w Polsce. Drugiego dnia pobytu w Czechach zwiedzali Hradec Králové, natomiast trzeciego dnia wyjechali w góry.

 

 • Projekt „Poznajemy wzajemnie swoją kulturę”

Projekt realizowany od  maja 2011 do stycznia 2012 r. przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Hradecká kulturní a vzdělávací společnost (Albertinum), w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Motywem przewodnim projektu było wzmocnienie polsko-czeskich kontaktów transgranicznych w sferze kultury.

W ramach projektu zorganizowano 4 imprezy kulturalne:

1. Polsko-czeskie prezentacje taneczne - czerwiec 2011 r.
2. Zlot Harleyowców - lipiec 2011 r.
3. Czeskie prezentacje muzyczne podczas Dni Wałbrzycha - wrzesień 2011 r.
4. Jarmark świąteczny - grudzień 2011r.

 

 • Projekt „Kultura łączy Hradec Králové i Wałbrzych”

Projekt realizowany od maja do grudnia 2012 r. przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Hradecká kulturní a vzdělávací společnost (Albertinum), w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Motywem przewodnim projektu było wzmocnienie polsko-czeskich kontaktów transgranicznych w sferze kultury, sztuki i edukacji historycznej.

 

W ramach projektu zorganizowano 4 imprezy kulturalne:

1. Polsko - Czeski Wehikuł Czasu, w ramach którego mieszkańcy pogranicza mieli okazję do spotkania z żywą historią, tj. wzięli udział w turnieju rycerskim, zobaczyli średniowieczną osadę rycerską - przełom czerwca i lipca 2012r.
2. Międzynarodowy Plener Malarski - sierpień 2012r.
3. Gra Miejska - nowa forma rozrywki edukacyjnej - wrzesień 2012r.
4. Szachy Pogranicza - listopad 2012r.

 

Projekt stanowił kontynuację rozpoczętej już współpracy pomiędzy obiema instytucjami kultury z Polski i Czech.

 

 • Projekt „Wałbrzych i Hradec Králové - dobrzy sąsiedzi”

Projekt realizowany od marca do września 2013 r. przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Hradecká kulturní a vzdělávací společnost (Albertinum), w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis).

W ramach projektu zorganizowano 3 imprezy kulturalne:

1. Warsztaty średniowieczne połączone z turniejem rycerskim - mieszkańcy pogranicza podczas imprezy plenerowej mogli poznać tajniki średniowiecznego piśmiennictwa, zastosowania ziół, nauczyć się tańców średniowiecznych. Spotkali się także z rycerzami z Czech i Polski na turnieju rycerskim. Była to kontynuacja imprezy Polsko-Czeski Wehikuł Czasu, z rozbudowaną nową formułą (czerwiec 2013 r.)

2. Sąsiedzi - jak to jest przy granicy? - konkurs na amatorską produkcję filmu oraz ich prezentacja publiczności. Jego twórcy musieli odpowiedzieć na pytanie przeglądu. Konkurs ogłoszono wiosną 2013 r., tak aby twórcy mieli czas na nagranie swojego filmu. Ponadto, zorganizowano 4 projekcje czeskich produkcji kinowych, które odbyły się w plenerze, w sierpniowe piątkowe wieczory.

3. Przyjaźń - spotkania seniorów z Wałbrzycha i Hradec Králové, wspólny wieczór integracyjny, wspólne zwiedzanie atrakcji Wałbrzycha i Szczawna Zdroju (koniec kwietnia – początek maja 2013 r.).

 

 • Projekt „Kultura łączy narody – polsko-czeska wymiana szkół”

Projekt realizowany od lutego do października 2013 roku w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. W projekcie wzięły udział 3 szkoły z Wałbrzycha: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczne Gimnazjum nr 4, Publiczne Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz 3 szkoły z miasta partnerskiego Hradec Králové: ZŠ Svobodné Dvory, ZŠ Habrmanova, ZŠ Plotiště. Tematem przewodnim wymian była szeroko pojęta kultura, z podkreśleniem walorów łączących oba narody. W ramach wymian młodzież wzięła udział w warsztatach teatralnych, dziennikarskich i tanecznych. Program uzupełniono o szereg atrakcji turystycznych i rekreacyjnych.

 

W trakcie każdej wymiany zrealizowano podobny program: zajęcia taneczne w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury lub warsztaty teatralne w Teatrze Lalki i Aktora, zajęcia artystyczne pn. „Porcelanowa Przygoda” w Pałacu Jedlinka, zwiedzanie Stada Ogierów Książ z przejazdem tramwajem konnym, zajęcia integracyjne w Parku Linowym w Jedlinie-Zdroju oraz na krytej pływalni. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Dla szkół zaangażowanych w realizację projektu zakupiono m.in. profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie sceniczne, rzutnik i kamerę cyfrową. Łącznie projektem objętych zostało 60 uczniów wałbrzyskich szkół. W odpowiedzi na spotkania w Wałbrzychu miasto Hradec Králové zaprosiło do siebie uczniów szkół wałbrzyskich, dzięki czemu młodzież mogła się spotkać dwukrotnie, w ramach lustrzanego projektu partnera, pn. „Kultura spojuje národy”. Wymiany w Wałbrzychu: 10-12.05.2013, 24-26.05.2013, 20-22.09.2013. Wymiany w Hradec Králové: 19-21.04.2013, 07-09.06.2013, 04-06.10.2013.

 • Projekt „Sport bez granic”

Projekt realizowany od czerwca do grudnia 2014 r. w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glancesis. Jego motywem przewodnim był sport, ukierunkowany na popularną w Republice Czeskiej dyscyplinę "unihokej" oraz znaną w Polsce i Czechach „Królową Sportu” - lekką atletykę. W projekcie udział wzięły 3 szkoły gimnazjalne z Wałbrzycha oraz 3 szkoły podstawowe z Hradca Králové.

 • Publiczne Gimnazjum nr 1 i ZŠ a MŠ Josefa Gočára
 • Publiczne Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové
 • Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 11 w Zespole Szkół nr 4 i ZŠ a MŠ Štefcova.

Trzydniowe, weekendowe wymiany sportowe odbywały się cyklicznie od września do końca listopada 2014 r.

W ramach projektu, uczestnicy z polskich i czeskich szkół udział wzięli w turnieju unihokeja, w zawodach lekkoatletycznych, zajęciach integracyjnych w Aqua-Parku w Wałbrzychu, na kręgielni lub w Stadzie Książ oraz w wieczorze integracyjnym. W odpowiedzi na spotkania w Wałbrzychu miasto Hradec Králové zaprosiło do siebie uczniów szkół wałbrzyskich, dzięki czemu młodzież mogła się spotkać dwukrotnie, w ramach lustrzanego projektu partnera, pn. „Sportování bez hranic”. Wymiany w Wałbrzychu: 03-05.10.2014, 07-09.11.2014, 21-23.11.2014. Wymiany w Hradec Králové: 19-21.09.2014, 17-19.10.2014, 28-30.11.2014 r.

 

 • Projekt „Multimedialna kultura: Wałbrzych i Hradec Králové”

Projekt realizowany od lipca 2014 do marca 2015 r. przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Hradecká kulturní a vzdělávací společnost (Albertinum), w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis).  Motywem przewodnim projektu jest wzmocnienie polsko-czeskich kontaktów transgranicznych w sferze kultury i sztuki. Organizacja plenerów fotograficznych i 2 wystaw fotografii wpłynie na wzajemne poznanie walorów kulturowych, przyrodniczych, turystycznych oraz historii obu miast i krajów.

Głównym celem projektu jest organizacja 2 plenerów fotograficznych w Wałbrzychu i regionie wałbrzyskim oraz 2 wystaw, które będą zwieńczeniem przygotowanych przez polskich i czeskich uczestników prac fotograficznych. Plenery zaplanowano na:  wrzesień 2014 r. i  luty 2015 r., wystawy od października 2014 r. do  marca 2015 r., zaś wernisaże w październiku 2014 r. i marcu 2015 r. Finalnym efektem wspólnego projektu będzie końcowa, druga wystawa fotografii (marzec 2015 r.), która jednocześnie będzie stanowić podsumowanie czteroletniej polsko-czeskiej współpracy w obszarze kultury. Podsumowanie wspólnych działań, jak i prezentacja fotografii wykonanych w plenerach, będzie prezentowana w formie multimedialnej, na 10 telewizorach LED. Uroczyste otwarcie pierwszej wystawy będzie jednocześnie po obu stronach granicy - partnerzy podczas otwarcia połączą się ze sobą przez internet za pomocą komunikatora i kamery. Na drugą wystawę do Wałbrzycha przyjadą goście z Czech: osoby uczestniczące w plenerach, zaangażowane w projekt. Zdaniem wnioskodawcy projekt będzie również wzmocnieniem kontaktów pomiędzy 2 instytucjami kultury, pozwoli na dalsze wspieranie znajomości i więzi pomiędzy mieszkańcami obu miast poprzez aktywne spędzanie czasu w ramach wspólnych działań.

  

 

Kontakt:

MUDr. Zdeněk Fink - Primátor města

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády č. p. 408

502 00 Hradec Králové

tel.: +420 495 707 111, Fax: +420 495 707 100
e-mail: posta@mmhk.cz

http://www.hradeckralove.org