Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 30.VI.2019 r.) 111 896
z tego: mężczyźni 52 691

kobiety 59 205
urodzenia żywe
364
zgony
857
przyrost naturalny
-493
liczba zawartych małżeństw
165
Liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) stan w dniu 31.XII.2018 2 159
Liczba absolwentów (łącznie z cudzoziemcami), którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie 1 XII 2017 do 31 XII 2018r. 609
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu Grudnia 2019 r.) 4,7
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu Grudnia 2019 r.) 2,0
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie styczeń -październik 2019 r. 170
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007) (stan w końcu grudnia 2019 r.) 13 751
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu grudnia 2019 r.) 7 920

Miasto w statystyce