• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Bogusława, Liwiusza i Tekli
środa, 23 września 2020
Instytucje w Wałbrzychu

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
www.bip.powiat.walbrzych.pl
tel. 74 84 60 700; 84 60 701

Jednostki powiatowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wyzwolenia 20-24
tel. 74 666 63 00
Adres strony internetowej: www.pcpr.walbrzych.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5 B,
tel. 74 84-66-082, 84-07-300

Dom Pomocy Społecznej
ul. Zachodnia 17
tel. 74 84-23-226

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
ul. Jana Brzechwy 16
tel. 74 666-73-42
www.teatrlalek.walbrzych.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu
Rynek 9,
tel. 74 648-37-04
e-mail: sekretariat@atlanty.pl
www.atlanty.pl  

Służby Powiatowe:

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
ul. Mazowiecka 2
tel.74 84-20-234
www.walbrzychpolicja.gov.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 20
tel. 74 887-72-00

Komenda Straży Miejskiej w Wałbrzychu
Rynek 23
tel. 74 644-48-40

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Al. Wyzwolenia 22
tel. 74 846-06-85

Miejskie jednostki budżetowe:

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Jana Matejki 1
Sekretariat: tel. (74) 64-14-400, fax 74 64-14-404
Adres internetowy www.zdkium.walbrzych.pl

Wałbrzyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wysockiego 11a
tel. 74 842 62 76, 664 71 15, 664 71 06
www.osir.hm.pl

Schronisko dla Zwierząt
ul. Łokietka 7
tel. 74 84-24-223

Centrum Obsługi Jednostek Miasta
ul. Matejki 3
tel. 74 641-44-41

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1
tel. 74 664-08-00
http://www.mops.walbrzych.pl  

Spółki z udziałem Gminy:

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
tel. 74 842 42 00
www.mzbwalbrzych.pl  

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 4
tel. 74 842 50 08, 74 665 00 61
www.mzuk.com.pl

Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" w Wałbrzychu Sp. z o. o.
ul. Piastów Śląskich 1
tel. 74 664 38 50, 74 664 38 62
www.ksiaz.walbrzych.pl

Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 6
tel. 74 660-93-01
www.aqua-zdroj.pl

Instytucje Kultury:

Muzeum w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9
tel. 74 664-60-30

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
ul. Słowackiego 26
tel. 74 842 43 34

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
ul. Andersa 185
tel. 74 666 43 50
www.wok.walbrzych.pl
 
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
ul. Wysockiego 29
tel. 74 667-09-00
email: sekretariat@starakopalnia.com.pl
www.starakopalnia.com.pl

Inne instytucje w Wałbrzychu:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Filia w Wałbrzychu
Rynek 6
tel. 508 690 903 

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Al. Wyzwolenia 39
tel. 74 849-91-00

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Archiwum Zakładu Obsługi Urzędu w Wałbrzychu
ul. Niepodległości 86

Urząd Statystyczny
ul. Mickiewicza 14
tel. 74 886 92 00
www.wroclaw.stat.gov.pl

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
ul. Uczniowska 21
tel. 74 664 33 00 (01)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Armii Krajowej 35 c
te. 74 847-75-69

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu
Pl. Magistracki 7
tel. 74 842 34 71

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 10
tel. 74 842 34 16; 842 41 70

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
Pracownia Terenowa w Wałbrzychu
ul.Wysockiego 10
tel. 71 712-72-20

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Wałbrzychu
ul. Chrobrego 13
tel. 74 842-50-18

Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Wałbrzychu
ul. Pługa 7/2
tel. 74 842-39-96

KRUS w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 42
tel. 74 664 92 00

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej
ul. Rynek 6
tel 74 843 42 47; 843 42 39
www.ciz.walbrzych.pl/

Kuratorium Oświaty
Delegatura w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 22-24
tel. 74 842-20-64

Urząd Celny Wałbrzych
Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych
tel.: 0-prefix-74 64 88 400 fax: 0-prefix-74 64 88 443

Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Kościuszki 1-3
tel. 74 664-31-12

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 6
tel. 74 66 66 068
www.cit.walbrzych.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Andersa 136
tel. 74 887 11 00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna WSSE Invest Park
ul. Uczniowska 21
tel. 74 841 35 00

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Uczniowska 21
tel. 74 842-32-78

SLD Rada Powiatowa
Pl. Magistracki 3a 
tel. 74 842-51-71

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 648-04-00 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Delegatura w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 23a
W-ch http://duw.ibip.wroc.pl

 

Ważniejsze stowarzyszenia i organizacje działające
na terenie powiatu wałbrzyskiego:

Polski Czerwony Krzyż, Delegatura w Wałbrzychu
ul. Lubelska 1
tel. 730 546 091

Polski Komitet Pomocy Społecznej- Zarząd Rejonowy
Gdańska 2 tel. 74 842 42 29

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Powiatowy
Chrobrego 45
tel. 74 846 16 06

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Grodzka 26/31
tel. 74 844-68-59

Fundacja "Merkury"
Beethovena 10
tel. 74 666 22 00
www.merkury.org.pl

Fundacja "Bieda" oddział w Wałbrzychu
Mickiewicza 7

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Krzywdzonych "Przystań"
Beethovena 10

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Trzeźwości w Rodzinie "Odnowa'
Beethovena 10

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Beethovena 10
tel. 74 666 22 22

Regionalne Cenrtum Pomocy Bliźniemu "Monar- Markot"
Moniuszki 109

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Nałkowskiej 4a
tel. 74 843 60 52

Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Andersa 187 tel. 74 841-54-53
http://dson.free.ngo.pl

Stowarzyszenie Edukacyjne "Integritas" Rodzina- Szkoła- Środowisko
 Poselska 7/4
www.integritas.hg.pl

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia "Pro Femina"
Sokołowskiego 4 pawilon A pok. 32
tel. 74 849 21 50

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w W-chu
Krasińskiego 8 tel. 74 666-50-80
http://www.opiekapaliatywna.hb.pl  

"Stowarzyszenie Osób Wspierających Samotne Matki i Dzieci "Nadzieja"
Noworudzka 7a
tel 74 847 32 61

Fundacja "Wałbrzyska Wspólnota Więź Talent"
Al. Wyzwolenia 43 tel. 74 842 31 39
www.fundacja-talent.pl

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
Malczewskiego 22 W-ch tel. 74 840 20 07
www.wto2005.republika.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Usłyszeć Świat"
Nowe Siodło Nowe Siodło 73 58-350 Nowe Siodło Mieroszów
tel. 74 845 82 23

Fundacja "Wałbrzych 2000"
ul. Wrocławska 53
tel. 74 843-45-62
www.walbrzych2000.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
tel. 74 664 48 10
www.frw.pl

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1c
tel. 74 848-01-00 

Fundacja Edukacji Europejskiej
ul. R. Dmowskiego 2/4 
tel. 74 849 21 33
www.fee.org.pl
Strona organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
Tel. 0-22 551 77 00
Tel. Przyjęcia Interesantów 0-22 551-77-60, 551-78-11

Zespół Terenowy we Wrocławiu m.in. dla województwa dolnośląskiego
Ul. Wierzbowa 5 50- 056 Wrocław
Tel. 0-71 346 91 15
Tel. Przyjęcia Interesantów 0-71 346 91 00

Linki do ważnych instytucji państwowych:

    Urzędy i Instytucje Centralne

     
    Wykaz Ministerstw:


Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter