• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Bogumiła, Eweliny i Mirosława
środa, 26 lutego 2020
13.03.2014
104 osoby zatrudni miasto przy robotach publicznych

Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych Wałbrzych otrzymał 818 623 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Planowany udział finansowy miasta wynosi dodatkowo 129 253, 62 zł.

Gmina Wałbrzych jako organizator robót publicznych zaplanowała zorganizowanie prac dla 104 osób przez okres 4 miesięcy. Wytypowano dwie jednostki jako pracodawców do zatrudnienia tych osób, tj. Urząd Miejski w Wałbrzychu - 4 osoby oraz Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta - 100 osób. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1.680,- zł brutto.

W marcu ZDKIUM przyjął do pracy 39 osób. W maju i w sierpniu przyjęte będą dodatkowe 63 osoby. Pracownicy zatrudnieni są głównie przy pracach porządkowych. - Roboty publiczne to istotny element utrzymania czystości i porządku w mieście. Co roku rozszerzamy ich zakres, występując do ministerstwa o zwiększenie środków na ten cel - mówi Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Anna Żabska
Asystent Prezydenta Wałbrzycha/ Rzecznik Prasowy
e-mail : anna.zabska@um.walbrzych.pl 
tel. +48 74 66 55 127

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter